Ajour Wiki

Uit ajour
Versie door Hoe00255 (Overleg | bijdragen) op 20 feb 2013 om 22:03

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op de Wijk-Wiki van de Ajour-vereniging. Op deze en volgende pagina's kunt u allerhande informatie vinden over Ajour-vereniging, Ajour-woningen en Ajour-wijk.

Op deze hoofdpagina wordt kort een aantal onderwerpen m.b.t. Ajour-vereniging en Ajour-wijk beschreven. Voor meer informatie kunt u via de links doorklikken naar meer informatie met betrekking tot de verschillende onderwerpen. U kunt ook snel zoeken op de trefwoordenpagina

U wordt van harte uitgenodigd om bij te dragen aan deze pagina's. Heeft u op- of aanmerkingen of aanvullingen, neem dan contact op met het bestuur van de ajourvereninging via bestuur@ajour.nl.

Ajourvereniging

Luchtfoto Ajourwijk
Luchtfoto Ajourwijk

De Ajour-vereniging is opgericht tijdens de bouw van de wijk in 1975 met als direct doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de nieuwe bewoners van de wijk ten opzicht van de aannemer die de wijk bouwde. Na het gereedkomen van de wijk is de vereniging blijven bestaan, met als primaire taak de bevordering van het goede woonklimaat in de wijk, o.a. door het initiëren dan wel ondersteunen van allerhande activiteiten in de wijk en het fungeren als aanspreekpunt bij vragen om advies op allerlei terreinen.
Het dagelijks bestuur van de Ajourvereniging bestaat momenteel uit Mark Hoeks (voorzitter), Karin Kruijt (penningmeester), Wim Meijerink (secretaris), Bernard Benschop, Wim van Beek en Co van Oosten. U kunt het bestuur benaderen via bestuur@ajour.nl.

Padenfonds
Daarnaast beheert de vereniging het zg. padenfonds. Dit fonds is gevormd voor het padenonderhoud. Doel daarvan is te vermijden, dat de huiseigenaren op het moment waarop onderhoud moet worden gepleegd opeens met vrij hoge kosten worden geconfronteerd. Het padenfonds is dan ook in feite een spaarregeling. Ieder jaar storten de huiseigenaren een bepaald bedrag in het fonds en uit de aldus verkregen gelden wordt vervolgens het padenonderhoud betaald. Zie Padenfonds voor meer informatie over het fonds, het paden-reglement, de bepalingen in het koopcontract en de blokindeling.

Collectief servicecontract RRS
Tenslotte wordt door de vereniging een collectief servicecontract aangeboden bij de RioolReinigigingsService (RRS). Bij deelname aan dit contract kan bij verstopping van het riool de RRS kostenloos worden opgeroepen. Deelname is alleen mogelijk per blok). Zie Riolering voor meer informatie over het onderhoudscontract, maar ook over de verantwoordelijkheden m.b.t. de gezamenlijke rioleringen en rioolplattegronden.

Statuten, huisreglement & Algemene LedenVergadering (ALV)
De verenging werd Koninklijk goedgekeurd bij KB van 3 juli 1975, nr. 68. De Statuten en het Huisreglement zijn het laatst gewijzigd in april 1988. Ieder jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats (ALV), bij voorkeur in de maand april. In die ALV worden net name de begroting, contributie en voorstellen voor padenonderhoud besproken. Daarnaast kunnen ook tussentijdse ledenvergaderingen worden gehouden.

Activiteiten

Door de Ajourvereniging zijn de laatste jaren verschillende (terugkerende of incidentele) activiteiten georganiseerd of ondersteund. De belangrijkste zijn:
Sint Maarten, Eerste kwartiertje, Burendag, Opschoonacties & de vijfjaarlijkse lustrumfeesten

Wijk- en woninginformatie

De Ajourwijk bestaat uit 174 Ajourwoningen en is onderdeel van het stadsdeel Bloemendaal. De Speeltuin vormt het hart van de wijk.

Op deze pagina's vindt u informatie over bijv. het dossier Geluidsoverlast A12, de originele bouwtekeningen, Wijkteam en het Bestemmingsplan

Communicatie en archieven

Via de Buurtbuzz kunnen bewoners berichten plaatsen op een prikbord of elkaar direct benaderen via de wijk-email.

Activiteiten worden altijd aangekondigd via de Ajourtjes.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen