Ajourwijk

Uit ajour
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Algemene informatie

De koop-Ajour-woningen staan in de Akeleistraat, Beukelaan, Eikelaan, Iepelaan, Lindelaan, Plataanstraat en Prunuslaan. In de stukken van de vereniging wordt dit gebied meestal aangeduid als de Ajourwijk.

De Ajourwijk ligt in de zgn. bomenbuurt van het Groenhovenkwartier. Het Groenhovenkwartier is onderdeel van de wijk Bloemendaal. In die wijk staan ook ongeveer honderd huur-Ajourwoningen. Deze staan aan de overzijde van de Hugo de Vrieslaan (de weg naar het winkelcentrum) in de zgn. bloemenbuurt.

Registratienummers

U bent uiteraard gewend om bij de aanduiding van uw woning te werken met de straatnaam en het huisnummer. In een aantal gevallen zult u echter niet alleen uw huisnummer, maar ook het kavelnummer of kadasternummer van uw woning tegenkomen of moeten opgeven. Kavelnummers.

Bij de bouw van de wijk zijn de stukken grond waarop de woningen kwamen te staan onderverdeeld in zgn. bouwkavels. De nummering loopt van 1 t/m 174. U kunt dit nummer nog aantreffen in uw koopakte bij het onderdeel dat handelt over de paden.

Kadasternummers

De bouwkavels (het stuk grond waarop uw huis staat) zijn allemaal ingeschreven bij het kadaster. Ieder kavel heeft daarbij een eigen nummer gekregen, Dit kadasternummer heeft u o.a. nodig bij het aanvragen van bouwvergunningen. In sommige gevallen staat het kadasternummer ook in uw hypotheekakte. Wij wijzen er echter op, dat het kadaster in de jaren 90 tot een hernummering van de kavels in Bloemendaal is overgegaan. Zie het actuele Bestemmingsplan om te zien welk kadasternummer uw kavel heeft.

Verkeer

Rond de koop-Ajour-woningen lopen twee doorgaande wegen; de Groenhovenweg en de Plataanstraat. De Groenhovenweg is een hoofdverkeersweg, In de Plataanstraat wordt de snelheid van het verkeer geremd door verkeersdrempels en een speciale oversteekvoorziening. Deze zijn op verzoek van de Vereniging van huiseigenaren koop-Ajour-woningen aangelegd.

In de Lindelaan en de Beukelaan is slechts beperkt gemotoriseerd verkeer mogelijk. De Akeleistraat, Eikelaan en Prunuslaan zijn wel geheel open voor gemotoriseerd verkeer. Deze straten vormen geen woonerf. Wel wordt een dringend beroep op alle weggebruikers gedaan de snelheid te matigen in verband met de in deze straten spelende kinderen.

Speeltuin

Op de hoek van de Prunuslaan/Eikelaan is een speeltuin. De inrichting hiervan is mede overleg met de Vereniging door de gemeente verzorgd. De vereniging heeft ook regelmatig contact met de gemeente over het onderhoud van de speelplaats en het verrichten van noodzakelijke reparaties. Vanwege de aansprakelijkheid voor ongevallen mogen de vereniging of de bewoners echter niet zelf onderhoud of reparaties uitvoeren.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen