Wijkteam

Uit ajour
Ga naar: navigatie, zoeken

Een wijkteam is een groep bewoners uit de wijk of een vertegenwoordiging van de in de wijk gevestigde organisaties of bedrijven, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Het wijkteam is een schakel tussen de bewoners, de gemeente en andere instanties. De verbetering van de leefbaarheid in de wijk wordt bereikt door:

  • het behartigen van de belangen van de bewoners (organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden in de wijk;
  • gebruik te maken van het door de gemeente aan het wijkteam toegekende informatie-advies en participatierecht;
  • informatie verstrekken aan de bewoners van de wijk m.b.t. plannen en projecten van de gemeente Gouda en andere partners in de wijk;
  • het uitwisselen van ervaringen, ontwikkelingen en informatie met de gemeente Gouda, bewonersverenigingen, organisaties en bedrijven in de wijk;
  • overleg met andere wijkteams binnen Gouda


Zie verder ook de site van de Gemeente Gouda

Stichting Wijkteam Bloemendaal is actief in de wijk Bloemendaal. Deze wijk wordt door velen grofweg omschreven als de wijk boven de spoorlijn. In werkelijkheid bestaat deze wijk echter uit Plaswijck en Bloemendaal. De grens wordt nog duidelijker als we de postcode gebruiken. de wijk Plaswijck heeft als postcode 2804, terwijl in Bloemendaal de postcodes voornamelijk met 2803 beginnen. De Bloemendaalseweg is een natuurlijke scheiding tussen beide wijken. In voorkomende zaken trekken we natuurlijk gezamenlijk op.

Zie verder ook de site van het wijkteam Bloemendaal.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen